|  Kezdőlap  |  Életrajz hosszabban  |  Életrajz dátumokban  |  Vallomások  |  Galéria  |  Kiállítások  |  Könyvek  |  Linkek  |    Autobiografie pe scurt româneşte


Fontosabb életrajzi adatai

1905
augusztus 26-án született Gyulafehérváron. Szülei háromszéki eredetűek. Apja, Szabó Mihály bitai, anyja Antal Juliánna maksai születésű. A család 1903 körül költözött Gyulafehérvárra.
1923
Érettségizik a gyulafehérvári főgimnáziumban. Kitűnő matematikus; jól rajzol. Reithofer Jenő, a gimnázium rajztanára foglalkozik vele.
1923 - 1927
A budapesti műszaki főiskolán általános gépészmérnöki diplomát szerez.
1928 - 1931
Munkanélküli; szüleinél él Gyulafehérváron. Reithofer Jenő szabadiskoláját látogatja. Fest és rajzol.
1931 - 1933
Tervezőmérnökként dolgozik a kolozsvári Energia Villamossági Gépgyárban.
1932 - 1933
telén első ízben jelentkezik munkáival, a Károli Gáspár Társaság kiállításán. Kós Károly arra biztatja: próbálkozzék fametszettel.
1934
Első egyéni kiállítása Kolozsváron.
1935
Kiadja Liber miserorum című metszetkönyvét.
1936 - 1939
A budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanul. Varga Nándor Lajos tanítványa.
1937
Itáliában, Görögországban és Bulgáriában jár tanulmányúton.
1938
Egy hónapig a dalmát tengerparton rajzol és fest.
1939
Megjelenik útiélményeinek metszetfoglalata - a Barangolókönyv.
1941
Homokvilág címmel albumot ad ki a kiskunsági Szankon készült rajzaiból. Díjat nyer a Kolozsvár a képzőművészetben című pályázaton.
1942
Egy-egy hónapot tölt Bözödön és Nyárádszentbenedeken. Itt készült rajzaiból Kolozsváron rendez egyéni kiállítást.
1941 - 1944
Részt vesz a Barabás Miklós Céh kiállításain; egy ideig a művészszervezet alelnöki tisztségét tölti be.
1944 - 1945
Szervezője a Független Hivatásos Képzőművészek csoportjának.
1949
Megjelenik 25 fametszet című albuma.
1952
A Román Népköztársaság Állami Díja fametszetű tájképeiért.
1954
Gyűjteményes kiállítása Bukarestben.
1956
Kínában jár; hivatalos minőségben elkíséri a Jelenkori román grafika bemutató tárlatát.
1956 - 1959
között több egyéni kiállítása nyílik belga városokban. Megkapja Liege város díszpolgárságát ("Titulaire de la Plaquette de la Ville de Liege", 1956) ott megrendezett egyéni kiállításáért.
1957
A Román Köztársaság Érdemes Mestere cím addigi munkásságáért. Másodszor jár Kínában.
1955 - 1966
között évente kijár Bonchidára; rajzai, metszetei és pasztelljei készülnek ott.
1960
Kínai útivázlatok című könyvében írásban és képben számol be távol-keleti élményeiről.
1963 - 1964
Húsz metszetlapon illusztrálja Dante Divina Commediáját.
1966
Gyűjteményes kiállítása Budapesten.
1969 - 1969
A Békás-szorosban és a Retyezáton dolgozik.
1968
Petőfi-emlékeket örökít meg rajzban és metszetben.
1969 - 1972
Balatoni nyári tanulmányutak.
1969
Egyéni kiállítása Bécsben. Ausztriai útiélmények rajzban, metszetben és pasztellekben.
1972 - 1973
Egyéni kiállítása Ciudad de Mexicóban. Háromhónapos mexikói tanulmányút.
1973
Megjelenik Hónapok című metszetalbuma.
1974
Megjelenik Mexikói tél című útikönyve.
1974 - 1979
Ember és természet című tárlatsorozata népszerűsíti fametszetművészetét.
1976
Albumba gyűjtve adja ki a Divina Commedia ciklus huszonkét metszetlapját.
1977 - 1978
Elkészül a Jelenések Könyve ciklus huszonkét metszetlapjával.
1980
Tanulmányutat tesz Németországban.
1983
Finnországban jár tanulmányúton.
1985
november 30-án hunyt el Kolozsváron.

Gy. Szabó Béla fényképe

Fametszet ködbe vesző nőalakkal

Szanki házak

A Haja-haja virágom kötet címlapmetszete


|  Kezdőlap  |  Életrajz hosszabban  |  Életrajz dátumokban  |  Vallomások  |  Galéria  |  Kiállítások  |  Könyvek  |  Linkek  |    Autobiografie pre scurt româneşte