Gy. Szabó Béla metszete Csokonai A Duna nimfája című verséhez

A Duna nimfája


Amott egy nyárfa hívesében,

A fűzfa közt,

Találni a sziget mentében

Egy tiszta közt.


Itt a vad faunok irtoványi

Megtetszenek:

Az ősz Dunának szép leányi

Itt fördenek.


Gyakorta a habok tapsolnak

Játékokon,

S körűltök a pintyek danolnak

A bokrokon. –


Itt förde Lilla is magába,

S az istenek

Az égről e barlangocskába

Lenéztenek.


A szép halandó a vizekből

A gyepre szállt.

Bámúlja Zeus a fellegekből

És felkiált:


"Haj, istenek! mely szép halandó

Jön ott elő,

Mint amidőn a támadandó

Nap mosdva jő.


Hószin vállán miként lebegnek

Szeg-fürtjei,

Görögvén rólok a vizeknek

Sík gyöngyei.


Csak egy hibát remek tagjába

Lelhetni-é?

Nem szebb-é síma karja, lába,

Mint Vénusé?


Kár, hogy nem nézhetünk szemére –

De erre jő –

Mely szép! Most, most – egek! Citére!

Szebb nálad ő."


És nála minden szebbnek mondja

Az én tüzem:

Csak Vulkán, a Vénus bolondja,

És Mómus nem.